Vladimir Putin Dağlıq Qarabağla bağlı әldә edilmiş razılaşmadan danışıb

Ruriya prezidenti Vladimir Putin qeyd edib ki, Ermәnistanın Dağlıq Qarabağ üzrә әldә edilmiş razılaşmadan imtina etmәsi bu ölkә üçün intihar olardı.

1529539
Vladimir Putin Dağlıq Qarabağla bağlı әldә edilmiş razılaşmadan danışıb

 

Ruriya prezidenti Vladimir Putin qeyd edib ki, Ermәnistanın Dağlıq Qarabağ üzrә әldә edilmiş razılaşmadan imtina etmәsi bu ölkә üçün intihar olardı.

Bu barәdә Vladimir Putin ‘‘Rossiya’’ telekanalına verdiyi müsahibәdә bildirib.

Dağlıq Qarabağı Ermәnistan daxil olmaqla heç kimin tanımadığını xatırladan Putin deyib: ‘‘Dağlıq Qarabağın statusu müәyyәn edilmәyib. Bu gün mövcud olan status-kvonun davam etmәsi üçün razılıq әldә etdik’’.

Azәrbaycanın tәlәbi ilә Türkiyәylә atәşkәsin tәmin olunması ilә bağlı müşahidә mәrkәzi  yaratmaq mәsәlәsindә razılaşdıqlarını bildirәn Vladimir Putin Türkiyә ilә Suriya daxil olmaqla Yaxın Şәrqdә әmәkdaşlıq etdiklәrini xatırladıb.


 

 

 

 

 Әlaqәli Xәbәrlәr