ABŞ-ın Yәmәndә törәtdiyi hücumlarda 86 milki vәtәndaş hәyatını itirib

Amerika Birlәşmiş Ştatlarının 2017-ci ildәn etibarәn Yәmәndә hәyata keçirdiyi hücumlar nәticәsindә 86 mülki vәtәndaşın hәlak olduğu bildirilib.

1518359
ABŞ-ın Yәmәndә törәtdiyi hücumlarda 86 milki vәtәndaş hәyatını itirib

 

Amerika Birlәşmiş Ştatlarının 2017-ci ildәn etibarәn Yәmәndә hәyata keçirdiyi hücumlar nәticәsindә 86 mülki vәtәndaşın hәlak olduğu bildirilib.

Toqquşmaların yaşandığı bölgәlәrdә araşdırma aparan ‘‘AirWars’’ qurumu  ABŞ-ın Yәmәndә törәtdiyi hücumlarla bağlı mәlumat verib.

‘‘AirWars’’ qurumunun hesabatına әsasәn, ABŞ-ın 2017-ci ildәn etibarәn Yәmәndә törәtdiyi 190 hücum nәticәsindә 86 mülki vәtәndaş hәyatını itirib.

ABŞ Mәrkәzi Qüvvәlәr Komandanlığı Konqresә 2018, 2019-cu illәrә dair  tәqdim etdiyi hesabatda isә hücumlar nәticәsindә Yәmәndә mülki vәtәndaşların ölmәdiyini açıqlamışdı. Әlaqәli Xәbәrlәr