Koronavirus epidemiyası 1500 tibb bacısının hәyatına son qoyub

Beynәlxalq Tibb Bacıları Şurası yeni növ koronavirus epidemiyası sәbәbindәn indiyәdәk 1500 tibb bacısının vәfat etdiyini bildirib.

1517809
Koronavirus epidemiyası 1500 tibb bacısının hәyatına son qoyub

 

Beynәlxalq Tibb Bacıları Şurası yeni növ koronavirus epidemiyası sәbәbindәn indiyәdәk 1500 tibb bacısının vәfat etdiyini bildirib.
Mәrkәzi Cenevrәdә yerlәşәn şurasın mәlumatına әsasәn, 195 ölkәnin yalnız 44-dә 1500 tibb bacısının koronavirus epidemiyası nәticәsindә öldüyü, dünyada isә 20 mindәn çox tibbi personalın virusdan vәfat etdiyi bildirilib.

Bu arada Beynәlxalq Tibb Bacıları Şurasının rәhbәrlәrindәn  Howard Catton videokonfrans formatında keçirilәn tir tәdbirdә çıxış edәrәk mәlumat vermәyәn ölkәlәrә sәrt reaksiya göstәrib.
 Әlaqәli Xәbәrlәr