Somalidә daşqınlar nәticәsindә 341 mindәn çox adam evsiz qalıb

Somalidә son dörd ay әrzindә yağan leysan yağışların sәbәb olduğu daşqınlar nәticәsindә 341 mindәn çox adam köç etmәk mәcburiyyәtindә qalıb.

1513810
Somalidә daşqınlar nәticәsindә 341 mindәn çox adam evsiz qalıb

 

 

Somalidә son dörd ay әrzindә yağan leysan yağışların sәbәb olduğu daşqınlar nәticәsindә 341 mindәn çox adam köç etmәk mәcburiyyәtindә qalıb.

BMT-nin Humanitar mәsәlәlәr üzrә koordinasiya ofisinin mәlumatına әsasәn, daşqınlar nәticәsindә minlәrlә adam evlәrini tәrk etmәk mәcburiyyәtindә qalıb.Daşqınlar nәticәsindә әkin sahәlәrinin dә sular altında qaldığı bildirilib.

BMT-nin Әrzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatı ilә ölkәdә 2,1 milyon insanın әrzaq qıtlığı ilә üz-üzә olduğunu bildirir.Әlaqәli Xәbәrlәr