Әfqanıstanda törәdilәn partlayışda 12 polis әmәkdaşı hәlak olub

Mәlumata görә, hadisә  ölkәnin qәrbindәki Nimruz vilayәtindә törәdilib.

1512857
Әfqanıstanda törәdilәn partlayışda 12 polis әmәkdaşı hәlak olub

 

Әfqanıstanda törәdilәn bombalı hücum nәticәsindә 12 polis әmәkdaşı hәyatını itirib.

Mәlumata görә, hadisә  ölkәnin qәrbindәki Nimruz vilayәtindә törәdilib.

Hücuma görә mәsuliyyәti öz üzәrinә götürәn olmayıb. Әlaqәli Xәbәrlәr