BMT İsrailә çağırış edib

Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı İsrailә Fәlәstindә 5 min yeni qeyri-qanuni mәnzilin inşasını dayandırması ilә әlaqәdar çağırış edib.

1510343
BMT İsrailә çağırış edib

 

Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı İsrailә Fәlәstindә 5 min yeni qeyri-qanuni mәnzilin inşasını dayandırması ilә әlaqәdar çağırış edib.

BMT-nin Yaxın Şәrq  Sülh Prosesi üzrә xüsusi koordinatoru Nikolay Mladenov yazılı açıqlama verәrәk  israilli rәsmilәrin 14 vә 15 oktyabr tarixlәrindә İordan çayının qәrb sahilindә beş min qeyri-qanuni yaşayış mәntәqәsinin inşasına icazә verdiyini ancaq sözügedәn yaşayış mәntәqәlәrinin beynәlxalq hüquq normalarına zidd olduğunu bildirib.

Mladenov yaşayış mәntәqәlәrinin eyni zamanda sülhün qarşısındakı әn böyük manealardan biri olduğunu vә iki dövlәtli hәll prosesinә zәrbә vurduğunu deyib.Әlaqәli Xәbәrlәr