ABŞ vә Fransa Şәrqi Aralıq dәnizindә birgә hәrbi tәlim keçirir

Amerika Birlәşmiş Ştatları ilә  Fransa hәrbi dәniz donanmaları Şәrqi Aralıq dәnizindә birgә tәlim keçirir.

1509209
ABŞ vә Fransa Şәrqi Aralıq dәnizindә birgә hәrbi tәlim keçirir

 

Amerika Birlәşmiş Ştatları ilә  Fransa hәrbi dәniz donanmaları Şәrqi Aralıq dәnizindә birgә tәlim keçirir.

Bu barәdә ABŞ donanmasından verilәn mәlumata bildirilib. Mәlumata görә, tәlimdә  ABŞ-ın ‘‘USS Roosevelt’’  gәmisi  ilә Fransanın ‘‘FS La Fayette’’ freqatı iştirak edir.

Bәyanatda bu ifadәlәrә yer verilib: ‘‘ABŞ donanmasına tabe olan gәmilәr NATO müttәfiqlәri vә tәrәfdaş ölkәlәrin qüvvәlәri ilә әmәkdaşlıq vә dәniz tәhlükәsizliyini güclәndirmәk üçün birgә tәlimlәr keçirir’’.


 

 Әlaqәli Xәbәrlәr