Son 20 ildә tәbii fәlakәtlәr nәticәsindә bir milyondan çox adam hәyatını itirib

2000-2019-cu illәr arasında baş verәn tәbii fәlakәtlәr nәticәsindә 1,23 milyon adam hәyatını itirib.

1507771
Son 20 ildә tәbii fәlakәtlәr nәticәsindә bir milyondan çox adam hәyatını itirib

 

2000-2019-cu illәr arasında baş verәn tәbii fәlakәtlәr nәticәsindә 1,23 milyon adam hәyatını itirib.

Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının hesabatına әsasәn, 2000-2019-cu illәr arasında 7 min 348 tәbii fәlakәt baş verib.

Hesabata görә, tәbii fәlakәtlәr qlobal iqtisadiyyata da ciddi ziyan vurub.

Hesabatda bildirilib ki, son 20 ildә fırtına, quraqlıq, meşә yanğınları, zәlzәlә vә tsunami tәhlükәsinin sayı artıb.
Hesabata görә, tәbii fәlakәtlәrin üç mini  Asiya qitәsindә, 1756-sı Amerikada vә 1192-si dә Afrikada yaşanıb. Әn çox tәbii fәlakәtin Çin, Amerika, Hindistan, Filippin vә İndoneziyada yaşandığı bildirilib. Әlaqәli Xәbәrlәr