Aİ liderlәrinin zirvә görüşü oktyabrda keçirilәcәk

Avropa İttifaqı ölkәlәrinin liderlәri başda Şәrqi Aralıq dәnizindәki vәziyyәt, Türkiyә ilә münasibәtlәr vә Belarusdakı son vәziyyәt olmaqla müxtәlif mövzuları müzakirә etmәk üçün Brüsseldә bir araya gәlәcәk.

1500039
Aİ liderlәrinin zirvә görüşü oktyabrda keçirilәcәk

 

Avropa İttifaqı ölkәlәrinin liderlәri başda Şәrqi Aralıq dәnizindәki vәziyyәt, Türkiyә ilә münasibәtlәr vә Belarusdakı son vәziyyәt olmaqla müxtәlif mövzuları müzakirә etmәk üçün Brüsseldә bir araya gәlәcәk.

Aİ  Şurasının 1-2 oktyabr tarixlarindә keçirilәcәk iclasında hәmçinin Aleksey Navalninin zәhәrlәnmәsi, Dağlıq Qarabağ mövzuları da müzakirә olunacaq.

Zirvә görüşündә koronavirus epidemiyasının sәbәb olduğu iqtisadi böhran vә  sәnaye siyasәtinin inkişaf etdirilmәsi kimi mövzular da gündәmә gәlәcәk.

 

 Әlaqәli Xәbәrlәr