Sergey Lavrov vә Aleksandr Vuviç arasında telefon danışığı olub

Rusiya xarici işlәr naziri Sergey Lavrov Serbiyanın İsraildәki sәfirliyini Qüdsә köçürmәk ilә bağlı qәbul etdiyi qәrardan sonra  prezident Aleksandr Vuviçlә telefon әlaqәsi saxlayıb.

1485854
Sergey Lavrov vә Aleksandr Vuviç arasında telefon danışığı olub

 

Rusiya xarici işlәr naziri Sergey Lavrov Serbiyanın İsraildәki sәfirliyini Qüdsә köçürmәk ilә bağlı qәbul etdiyi qәrardan sonra  prezident Aleksandr Vuviçlә telefon әlaqәsi saxlayıb.

Rusiya Xarici İşlәr Nazirliyindәn verilәn açıqlamaya görә, tәrәflәr  görüşdә Kosova  mәsәlәsini müzakirә ediblәr.

Açıqlamada hәmçinin bu ifadәlәrә yer verilib: ‘‘Kosova mәsәlәsinә BMT Tәhlükәsizlik Şurasının 1244 nömrәli qәrarı çәrçivәsindә davamlı hәllin tapılması mәsәlәsindә Rusiyanın mövqeyinin dәyişmәsiyi vurğulanıb’’.

Strateji tәrәfdaşlıq mәsәlәlәrinin dә müzakirә olunduğu bildirilәn açıqlamada deyilir: ‘‘Vuviç keçәn hәftә Amerika Birlәşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqtonda keçirdiyi görüşlәrinin nәticәlәri vә Belçikanın paytaxtı Brüsseldә keçirilәcәk müzakirәlәrlә bağlı mәlumat verib’’.

 Әlaqәli Xәbәrlәr