Pakistanda daşqınlar 90 nәfәrin hәyatına son qoyub

Pakistanın şimal-şәrqindә leysan yağışların sәbәb olduğu daşqınlar nәticәsindә 90 nәfәr hәyatını itirib.

1479139
Pakistanda daşqınlar 90 nәfәrin hәyatına son qoyub

 

Pakistanın şimal-şәrqindә leysan yağışların sәbәb olduğu daşqınlar nәticәsindә 90 nәfәr hәyatını itirib.

Mәlumata görә, daşqınlar nәticәsindә Karaçi şәhәrinә ciddi ziyan dәyib.

Pakistan Baş naziri İmran Xan şәhәrdә sular altında qalan yaşayış mәntәqәlәrindә axtarış-xilasetmә әmәliyyatlarının keçirilmәsi ilә әlaqәdar göstәriş verib. Bu çәrçivәdә bölgәyә әsgәrlәrin göndәrildiyi vurğulanıb.

Qeyd edәk ki, ölkәnin şimal-şәrqindә üç gündür davam edәn leysan yağışları nәticәsindә 90 nәfәr hәyatını itirib, 1000 evә dә ziyan dәyib.

 

 

 Әlaqәli Xәbәrlәr