Qәzzadakı 750 ailәyә Qurban bayramı münasibәtilә yardım edilib

‘‘Qәzzaya Hәyat Ver’’ Platforması Qәzzada yardıma möhtac 750 min ailәyә yardım edib.

1465659
Qәzzadakı 750 ailәyә Qurban bayramı münasibәtilә yardım edilib

 

‘‘Qәzzaya Hәyat Ver’’ Platforması Qәzzada yardıma möhtac 750 min ailәyә yardım edib.

‘‘Qәzzaya Hәyat Ver’’ Platformasının Qәzza üzrә nümayәndәsi Ramazan Aseliyyә ‘‘Qurbanım Qәzzaya’’ süarı ilә edilәn yardımla hәm yoxsul, hәm dә yardıma möhtac ailәlәri Qurban Bayramında sevindirmәk istәdiklәrini bildirәrәk Qәzzaya edilәn yardımlara görә Türk xalqına  vә hökumәtinә tәşәkkür edib.

Qeyd edәk ki, İsrail tәxminәn 2 milyon fәlәstinlinin yaşadığı Qәzza zolağını 2006-cı ildәn etibarәn mühasirә altında saxlayır.Әlaqәli Xәbәrlәr