Әrәb Alimlәr Birliyi Ayasofyanın ibadәtә açılması ilә bağlı bәyanat verib

Mağrib Әrәb Alimlәr Birliyi Ayasofyanın ibadәtә açılmasını ‘‘tarixi hadisә’’ adlandırıb.

1453750
Әrәb Alimlәr Birliyi Ayasofyanın ibadәtә açılması ilә bağlı bәyanat verib

 

Mağrib Әrәb Alimlәr Birliyi Ayasofyanın ibadәtә açılmasını ‘‘tarixi hadisә’’ adlandırıb.

Liviya,Tunis,Әlcәzair, Mәrakeş vә Mavritaniya alimlәrindәn ibarәt olan birlikdәn verilәn yazılı bәyanatda bu ifadәlәrә yer verilib.‘‘Türkiyә xalqını vә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğanı bu tarixi hadisә münasibәtilә tәbrik edirik. Bu çox böyük bir tarixi hadisәdir’’

‘‘Eyni sevinci Әl-Әqsa mәscidinin işğalçıların әlindәn qurtulduğu zaman yaşamağı arzulayırıq’’ deyә bәyanatda vurğulanıb.Әlaqәli Xәbәrlәr