Vladimir Putin Ruriyә Tәhlükәsizlik Şurasının yığıncağına sәdrlik edib

Bu barәdә Kremldәn verilәn mәlumatda bildirilib.

1452985
Vladimir Putin Ruriyә Tәhlükәsizlik Şurasının yığıncağına sәdrlik edib

Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiyә Tәhlükәsizlik Şurasının yığıncağına sәdrlik edib.

Bu barәdә Kremldәn verilәn mәlumatda bildirilib. Videokonfrans formatında tәşkil edilәn  yığıncaqda Liviya mәsәlәsi müzakirә olunub.

Kremlin mәtbuat katibi Dmitri Peskov yığıncaqda hәmçinin Balkan ölkәlәri vә Ukraynanın şәrqindәki vәziyyәtin dә müzakirә olunduğunu deyib.



Әlaqәli Xәbәrlәr