Liviyanın Cufra şǝhǝrindǝ Xǝlifǝ hafterǝ qarşı etiraz aksiyası keçirilib

Liviyanın Cufra şǝhǝrindǝ xalq ölkǝnin şǝrqindǝki qeyri-qanuni silahlı qüvvǝlǝrin lideri Hafterǝ sadiq silahlılar tǝrǝfindǝn girov götürülǝn bir liviyalının işgǝncǝ ilǝ öldürülmǝsinǝ reaksiya göstǝrǝrǝk etiraz aksiyası keçirib.

1452628
Liviyanın Cufra şǝhǝrindǝ Xǝlifǝ hafterǝ qarşı etiraz aksiyası keçirilib

 

Liviyanın Cufra şǝhǝrindǝ ölkǝnin şǝrqindǝki qeyri-qanuni silahlı qüvvǝlǝrin lideri Hafterǝ sadiq silahlılar tǝrǝfindǝn girov götürülǝn bir liviyalının işgǝncǝ ilǝ öldürülmǝsinǝ qarşı  etiraz aksiyası keçirilib.

Mǝlumata görǝ, etiraz aksiyası Liviyanın mǝrkǝzindǝ yerlǝşǝn Cufra şǝhǝrinin Hun bölgǝsindǝ keçirilib.

Mǝlumata qeyd olunub ki, Terık Abdulhafiz adlı bir şǝxs Hafterǝ sadiq silahlılar tǝrǝfindǝ öldürülüb.

Hadisǝdǝn sonra Hun bölgǝsinin sakinlǝri yolları bağlayıb vǝ bölgǝdǝn keçǝn Hafterǝ sadiq silahlıların avtomobillǝrinǝ hücum edib.Әlaqәli Xәbәrlәr