Zalmay Xәlilzad Әfqanıstan hökumәti ilә Taliban arasındakı danışıqları qiymәtlәndirib

Amerika Birlәşmiş Ştatlarının Әfqanıstan üzrә xüsusi nümayәndәsi Zalmay Xәlilzad Taliban ilә Әfqanıstan hökumәti arasındakı müzakirәlәrin başlamasına çox az vaxt qaldığını söylәyib.

1434699
Zalmay Xәlilzad Әfqanıstan hökumәti ilә Taliban arasındakı danışıqları qiymәtlәndirib

 

Amerika Birlәşmiş Ştatlarının Әfqanıstan üzrә xüsusi nümayәndәsi Zalmay Xәlilzad Taliban ilә Әfqanıstan hökumәti arasındakı müzakirәlәrin başlamasına çox az vaxt qaldığını söylәyib.

Xәlilzad bildirib ki, Taliban ilә Әfqanıstan hökumәti arasında mәhbuslarla bağlı aparılan danışıqların sona çatmasını istәyirik.

O, hәmçinin hәr iki tәrәfin dә sülh prosesini pozmaq istәyәn bәzi şәxslәrin qarşısını almaq üçün bilikdә işlәmәsinin vacibliyini vurğulayıb vә indiyәdәk sülh üçün atılan bütün addımların müsbәt nәticә verdiyini qeyd edib.Әlaqәli Xәbәrlәr