Mayk Pompeo vә Binyamin Netanyahu birgә mәtbuat konfransında çıxış ediblәr

Mәlumata görә, mәtbuat konfransı tәkbәtәk görüşdәn әvvәl baş tutub.

1416596
Mayk Pompeo vә Binyamin Netanyahu birgә mәtbuat konfransında çıxış ediblәr

 

Amerika Birlәşmiş Ştatları dövlәt katibi Mayk Pompeo vә israil baş naziri Binyamin Netanyahu birgә mәtbuat konfransında çıxış ediblәr.

Mәlumata görә, mәtbuat konfransı tәkbәtәk görüşdәn әvvәl baş tutub.

Mәtbuat konfransında ilk olaraq çıxış edәn Mayk Pompeo deyib:  ‘‘İsrail çox yaxşı tәrәfdaşdır vә mәlumatları gizlәtmәyә çalışan bәzi ölkәlәr kimi mәlumatları gizlәtmir. Hәmin ölkә haqqında da danışacağıq’’.

Çıxışında İranı da  hәdәf alan Mayk Pompeo bildirib ki, iranlılar epidemiya dövründә Ayәtullah rejiminin imkanlarını terroru tәşviq etmәk üçün istifadә edir.

Fәlәstin torpağı olan İordan vadisinin İsrail tәrәfindәn ilhaq planına da toxunan Mayk Pompeo deyib: ‘‘Görülәcәk daha çox iş var vә bu mәsәlәdә irәlilәyiş әldә etmәliyik’’.

Baş nazir Binyamin Netanyahu isә öz növbәsindә özünün liderliyindәki koalisiya hökumәtinin basah and içәrәk vәzifәsinin icrasına başlayacağını vә bunun Amerika Birlәşmiş Ştatları prezidenti Donald Trampın açıqladığı  dırnaqarası Orta Şәrq planının hәyata keçirilmәsi üçün bir fürsәt olduğunu deyib.

Qeyd edәk ki, Mayk Pompeo Netanyahu ilә keçirdiyi görüşdәn sonra Mavi-Bәyaz İttifaqın lideri Benni Qanz ilә bir araya gәlәcәk.Әlaqәli Xәbәrlәr