B. Netanyahu və B. Hans hökumət koalisiyasının qurulması barədə razılığa gəliblər

İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu və Mavi-Bәyaz ittifaqının lideri Beni Hans hökumәt koalisiyasının qurulması barәdә razılığa gәliblәr.

1402204
B. Netanyahu və B. Hans hökumət koalisiyasının qurulması barədə razılığa gəliblər

 

 

İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu və  Mavi-Bәyaz İttifaqının lideri Beni Hans hökumәt koalisiyasının qurulması barәdә razılığa gәliblәr.

Belәliklә İsraildә üç dәfә növbәdәnkәnar seçkilәrin keçirilmәsinә sәbәb olan vә üç ildәn çoxdur davam edәn koalisiya böhranı sona çatıb.

İsrail baş naziri Binyamin Netanyahu ilә Mәclis sәdri Hans ‘‘Birlik hökumәti’’nin qurulması barәdә saziş imzalayıblar.

Әldə olunmuş razılığa əsasən, ilk ilyarımda baş nazir Binyamin Netanyahu olacaq. Bundan sonra Nazirlər Kabinetinin başçısı portfeli rotasiya çərçivəsində Beni Hansa keçəcək.Әlaqәli Xәbәrlәr