Amerika Birlәşmiş Ştatları Pakistana 8,4 milyon dollar ayırdı

Amerika Birlәşmiş Ştatlarının Pakistandakı sәfiri Paul Cons ölkәsinin yeni növ koronavirusla mübarizә çәrçivәsindә Pakistana 8,4 milyon dollar maliyyә yardımı edәcәyini açıqlayıb.

1400881
Amerika Birlәşmiş Ştatları Pakistana 8,4 milyon dollar ayırdı

 

Amerika Birlәşmiş Ştatlarının Pakistandakı sәfiri Paul Cons  ölkәsinin yeni növ koronavirusla mübarizә çәrçivәsindә Pakistana 8,4 milyon dollar maliyyә yardımı edәcәyini açıqlayıb.

Sәfirliyin  rәsmi ‘‘YouTube’’ kanalında çıxış edәn Cons bildirib ki, maliyyә yardımının 3 milyonu ölkәdәki sәhiyyә sisteminin güclәndirilmәsi üçün istifadә edilәcәk. Maliyyә yardımının 2,4 milyonunun Pakistandakı әfqan qaçqınlara xәrçlәnәcәyini ifadә edәn Cons qeyd edib ki,  xәstәxanalardakı yükü azaldmaq üçün evlәrdә müalicә olunan xәstәlәrә xidmәt göstәrәn sәhiyyә işçilәrinә dә  2 milyon dollar vәsait ayrılıb.Әlaqәli Xәbәrlәr