Kovid-19  epidemiyası üç minǝdǝk adamın  hǝyatına son qoyub

Bu barәdә Çinin Milli Sәhiyyә Komissiyasından verilәn mәlumatda bildirilib.

1369682
Kovid-19  epidemiyası üç minǝdǝk adamın  hǝyatına son qoyub

 

 

Çindә yeni növ koronavirus (Kovid-19) epidemiyası sәbәbindәn hәlak olanların sayı 2 min 914 nәfәrә çatıb.

Bu barәdә Çinin Milli Sәhiyyә Komissiyasından verilәn mәlumatda bildirilib. 

Sutka әrzindә virus sәbәbindәn hәlak olanların sayı 42, hәlak olanların sayı isә 2 min 914 nәfәrә çatıb. Belәliklә koronavirus epidemiyası sәbәbindәn indiyәdәk xәstәxanaya müraciәt edәnlәrin sayı 180 mini keçib.

Qeyd edәk ki, yeni növ  koronavirus ilk olaraq Çinin Xubey әyalәtinin Vuxan şәhәrindә yayılmağa başlamışdı. Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı koronavirusun yayılması ilә әlaqәdar fövqәladә vәziyyәt  elan etmişdi.Әlaqәli Xәbәrlәr