Hafterǝ sadiq qüvvǝlǝr Mitiqa hava limanına zǝrbǝlǝr endirib

Bu barǝdǝ beynǝlxalq sǝviyyǝdǝ legitimliyi olan Liviya Milli Hǝmrǝylik Hökumǝtindǝn verilǝn mǝlumatda bildirilib.

Hafterǝ sadiq qüvvǝlǝr Mitiqa hava limanına zǝrbǝlǝr endirib

 

Liviyanın şǝrqindǝki qeyri-qanuni silahlı qüvvǝlǝrin lideri Xǝlifǝ Hafterǝ sadiq olan silahlılar Tripolidǝki Mitiqa hava limanına ağır zǝrbǝlǝr endirib.

Bu barǝdǝ beynǝlxalq sǝviyyǝdǝ legitimliyi olan Liviya Milli Hǝmrǝylik Hökumǝtindǝn verilǝn mǝlumatda bildirilib. Mǝlumata ǝsasǝn, Xǝlifǝ Hafterǝ sadiq qüvvǝlǝr Mitiqa hava limanına ağır zǝrbǝlǝr endirilsǝ dǝ, hava limanı fǝaliyyǝtini davam etdirib.

Hafterǝ sadiq qüvvǝlǝr dünǝn dǝ Mitiqa hava limanına zǝrbǝlǝr endirmişdi.

Qeyd edǝk ki, Xǝlifǝ Hafterǝ sadiq qüvvǝlǝr bu ay dörd dǝfǝ hava limanına hücum edib.Әlaqәli Xәbәrlәr