Kral Salman ibn Әbdülǝziz Mayk Pompeo ilǝ görüşüb

Sǝudiyyǝ Әrǝbistanı Kralı Salman ibn Әbdülǝziz ölkǝsinǝ sǝfǝr edǝn Amerika Birlǝşmiş Ştatları dövlǝt katibi Mayk Pompeo ilǝ regional vǝ beynǝlxaql mǝsǝlǝlǝri müzakirǝ edib.

1363309
Kral Salman ibn Әbdülǝziz Mayk Pompeo ilǝ görüşüb

Sǝudiyyǝ Әrǝbistanı Kralı Salman ibn Әbdülǝziz ölkǝsinǝ sǝfǝr edǝn Amerika Birlǝşmiş Ştatları dövlǝt katibi Mayk Pompeo ilǝ regional vǝ beynǝlxaql mǝsǝlǝlǝri müzakirǝ edib.

Sǝudiyyǝ Әrǝbistanının rǝsmi SPA agentliyinin yaydığı mǝlumata görǝ, Kral Salman Amerika Birlǝşmiş Ştatları dövlǝt katibi Mayk Pompeo ilǝ paytaxt Әr-Riyadda bir araya gǝlib.

Görüşdǝ  tǝrǝflǝr ikitǝrǝfli münasibǝtlǝr, regional vǝ beynǝlxalq proseslǝr, Әr-Riyad vǝ Vaşinqton rǝhbǝrliyinin bu mövzular ilǝ bağlı mövqeyi  vǝ bununla bağlı göstǝrdiyi sǝylǝri müzakirǝ ediblǝr.

Mayk Pompeo şǝxsi ‘‘Twitter’’ sǝhifǝsindǝn verdiyi açıqlamada Әr-Riyadda keçirdiyi görüşǝ görǝ mǝmnun olduğunu ifadǝ edib.Әlaqәli Xәbәrlәr