Әşrǝf Qani Mark Esper vǝ Mayk Pompeo ilǝ görüşüb

Әfqanıstan prezidenti Әşrǝf Qani Almaniyanın Münih şǝhǝrindǝ Amerika Birlǝşmiş Ştatlarının dövlǝt katibi Mayk Pompeo vǝ müdafiǝ naziri Mark Esper ilǝ bir araya gǝlib.

1360111
Әşrǝf Qani Mark Esper vǝ Mayk Pompeo ilǝ görüşüb

 

Әfqanıstan prezidenti Әşrǝf Qani Almaniyanın Münih şǝhǝrindǝ Amerika Birlǝşmiş Ştatlarının dövlǝt katibi Mayk Pompeo vǝ müdafiǝ naziri Mark Esper ilǝ bir araya gǝlib.

Әfqanıstan Prezident Aparatından verilǝn açıqlamaya görǝ, 56-cı Münih Tǝhlükǝsizlik Konfransı çǝrçivǝsindǝ Amerika Birlǝşmiş Ştatlarının Әfqanıstan üzrǝ xüsusi nümayǝndǝsi Zalmay Halilzadın da iştirak etdiyi görüşdǝ Taliban ilǝ sülh prosesi müzakirǝ olunub.

Amerikalı  nazirlǝr ABŞ-Taliban arasında davǝm edǝn sülh danışıqlarının gǝlǝn hǝftǝ nǝticǝlǝnmǝsini gözlǝdiklǝrini bildiriblǝr.

Mǝlumatda görüşdǝ Әfqanıstan hökumǝtinin dǝ ABŞ-ın Taliban ilǝ davam etdirdiyi danışıqları dǝstǝklǝdiyi bildirilib.Әlaqәli Xәbәrlәr