ABŞ-a keçmǝyǝ cǝhd göstǝrǝn  29 min qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb

Amerika Birlǝşmiş Ştatlarına qeyri-qanuni yollarla keçmǝyǝ cǝhd göstǝrǝn 29 min nizamsız miqrant saxlanılıb.

1359946
ABŞ-a keçmǝyǝ cǝhd göstǝrǝn  29 min qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb

 

Amerika Birlǝşmiş Ştatlarına qeyri-qanuni yollarla keçmǝyǝ cǝhd göstǝrǝn 29 min nizamsız miqrant saxlanılıb.

Meksika Gömrük vǝ Sǝrhǝd Mühafizǝ Agentliyindǝn verilǝn mǝlumatda Amerika Birlǝşmiş Ştatlarına qeyri-qanuni yollarla keçmǝyǝ cǝkd göstǝrǝn 29 min 200 nizamsız miqrantın yanvar ayında tǝhlükǝsizlik qüvvǝlǝri tǝrǝfindǝ saxlanıldığı bildirilib.

Mǝlumatda hǝmçinin  bu sayının keçǝn il noyabr ayında 32 min 514, dekabr ayında isǝ 32 min 857 olduğu bildirilib.

Amerika Birlǝşmiş Ştatlarına qeyri-qanuni yollarla keçmǝyǝ cǝhd göstǝrǝnlǝrin ǝksǝriyyǝti Honduras, El Salvador vǝ Qvatemala vǝtǝndaşları olduqları vurğulanıb.

Qeyd edǝk ki, Mǝrkǝzi Amerika ölkǝlǝrindǝn yola düşǝn çox sayda miqrant Qvatemala vǝ Meksika üzǝrindǝn Amerika Birlǝşmiş Ştatlarına keçmǝyǝ cǝhd göstǝrir.

Amerika Birlǝşmiş Ştatları prezidenti Donald Tramp Mǝrkǝzi vǝ Cǝnubi Amerika ölkǝlǝrindǝn gǝlǝn miqrantları Meksika ilǝ sǝrhǝd bölgǝdǝ gözlǝtmǝk ilǝ bağlı qǝrar qǝbul etmişdi.Әlaqәli Xәbәrlәr