Qar uçqunu 21 nǝfǝrin hǝyatına son qoyub

Bu barǝdǝ Daykundi tǝbii fǝlakǝtlǝrlǝ mübarizǝ aparan nazirliyin rǝhbǝri Esadullah Serveri mǝlumat verib.

1359055
Qar uçqunu 21 nǝfǝrin hǝyatına son qoyub

 

Әfqanıstanın Daykundi vilayǝtindǝ baş verǝn qar uçqunu  nǝticǝsindǝ 21 nǝfǝr hǝlak olub.

Bu barǝdǝ Daykundi tǝbii fǝlakǝtlǝrlǝ mübarizǝ aparan nazirliyin rǝhbǝri Esadullah Serveri mǝlumat verib.

O, Daykundi  vilayǝtindǝ indiyǝdǝk 31 qar uçqununun baş verdiyini bildirib. Tǝbii fǝlakǝt nǝticǝsindǝ 21 nǝfǝrin hǝlak olduğu qeyd olunub.

Esadullah Serveri qar uçqunu altında qalan yeddi nǝfǝrin xilas edilmǝsi istiqamǝtindǝ axtarış-xilasetmǝ ǝmǝliyyatları aparılır.

Qar uçqunu nǝticǝsindǝ 50 evǝ dǝ ciddi ziyan dǝyib.Әlaqәli Xәbәrlәr