Mahmud Abbas vә İne Marie Eriksen Soreide arasında telefon danışığı olub

Fәlәstin dövlәt başçısı mahmud Abbas Amerika Birlәşmiş Ştatlarının dırnaqarası Yaxın Şәrq üzrә ülh planına qarşı olduqlarını söylәyib.

1355113
Mahmud Abbas vә İne Marie Eriksen Soreide arasında telefon danışığı olub

 

 

Fәlәstin dövlәt başçısı Mahmud Abbas Amerika Birlәşmiş Ştatlarının dırnaqarası Yaxın Şәrq üzrә ülh planına qarşı olduqlarını söylәyib.

Fәlәstin xәbәr agentliyinin yaydığı mәlumata görә, Mahmud Abbas Norveç xarici işlәr naziri İne Marie Eriksen Soreide ilә telefon әlaqәsi saxlayıb.

Görüşdә Mahmud Abbas ‘‘Әsrin müqavilәsi’’  olaraq adlandırılan dırnaqarası şülh planına bütün beynәlxalq hüquq normaları vә  qanuni qәrarların prinsipini pozduğu üçün qarşı olduqlarını deyib.

Soreide  de ölkәsinin iki dövlәtli hәll yolu prinsipini dәstәklәdiyini bildirib. O, hәmçinin Fәlәstin ilә İsrail arasında şülhün tәmin olunması üçün beynәlxalq hüquu normalarının әhәmiyyәtinә diqqәt yetirib.Әlaqәli Xәbәrlәr