İsrail әsgәrlәri Әqsa mәscidinә basqın tәşkil edib

İsrail әsgәrlәri işğal altındakı Şәrqi Qüdsdәki Әqsa mәscidinә basqın tәşkil edib.

İsrail әsgәrlәri Әqsa mәscidinә basqın tәşkil edib

 

 

İsrail әsgәrlәri işğal altındakı Şәrqi Qüdsdәki Әqsa mәscidinә basqın tәşkil edib.

Digәr tәrәfdәn İsrail әsgәrlәri 13 fәlәstinlini dә saxlayıb. Bu barәdә Şәrqi Qüdsdәki Vadi Hilve adlı  mәlumat mәrkәsindәn verilәn açıqlamada bildirilib.

İsrailin 1967-ci ildә işğal etdiyi Şәrqi Qüdsdә yerlәşәn Әqsa mәscidi müsәlmanların ilk qiblәsi olma xüsusiyyәtinә malikdir.Әlaqәli Xәbәrlәr