Mayk Pompeo Binyamin Netanyahu ilә görüşüb

Bu barәdә ABŞ Dövlәt Departamentinin mәtbuat katibi Morqan Ortaqus mәlumat verib.

1317884
Mayk Pompeo Binyamin Netanyahu  ilә görüşüb

 

Amerika Birlәşmiş Ştatlarının dövlәt katibi Mayk Pompeo  vә İsrail baş naziri Binyamin Netanyahu Portuqaliyanın paytaxtı Lissabonda bir araya gәliblәr.

Bu barәdә ABŞ Dövlәt Departamentinin mәtbuat katibi Morqan Ortaqus mәlumat verib.

Morqan Ortaqus verdiyi açıqlamada bu ifadәlәrә yer verib: ‘‘Amerika Birlәşmiş Ştatlarının dövlәt katibi Mayk Pompeo  vә İsrail baş naziri Binyamin Netanyahu İranın bölgәdәki  tәsirlәrini әtraflı şәkildә müzakirә ediblәr. Görüşdә hәmçinin İsrailin tәhlükәsizliyi vә bölgәdәki qonşu ölkәlәr ilә iqtisadi әmәkdaşlığın әhәmiyyәti gündәmә gәtirilib’’.Әlaqәli Xәbәrlәr