Әfqanıstanda partlayış, ölәnlәr var

Bu barәdә Bağlan vilayәtinin Polis İdarәsinin mәtbuat katibi Әhmәd Cavid Bәşarat mәlumat verib.

1300201
Әfqanıstanda partlayış, ölәnlәr var

 

Әfqanıstanın Bağlan vilayәtindә yol kәnarına yerlәşdirilәn partlayıcı maddәnin partlaması nәticәsindә 8 nәfәr hәlak olub.

Bu barәdә Bağlan vilayәtinin Polis İdarәsinin mәtbuat katibi Әhmәd Cavid Bәşarat mәlumat verib. O, partlayışın Dand Şәhab bölgәsindә baş verdiyini söylәyib. Әhmәd Cavid Bәşarat partlayış nәticәsindә hәmçinin altı nәfәrin dә xәsarәt aldığını deyib.

Polis İdarәsinin mәtbuat katibi bombanın bölgәyә Taliban qruplaşması tәrәfindәn yerlәşdirildiyini deyib.

Taliban hadisә ilә bağlı açıqlama vermәyib.Әlaqәli Xәbәrlәr