Әfqanıstanda partlayış, ölәnlәr var

Bu barәdә Kapisa vilayәtindәki  Polis İdarәsinin mәtbuat katibi Abdul Şukur Sayik mәlumat verib.

1280246
Әfqanıstanda partlayış, ölәnlәr var

 

Әfqanıstanın Kapisa vilayәtindә törәdilәn partlayış nәticәsindә altı nәfәr hәlak olub.

Bu barәdә Kapisa vilayәtindәki  Polis İdarәsinin mәtbuat katibi Abdul Şukur Sayik mәlumat verib. Mәlumata әsasәn, partlayış vilayәtin Nicrab qәsәbәsinin Baizhil kәndindә baş verib. Әvvәlcәdәn yol kәnarına yerlәşdirilәn bombanın partlaması nәticәsindә altı nәfәrin hәlak olduğu bildirilib.  Abdul Şukur Sayik hadisә zamanı iki nәfәrin dә yaralandığını qeyd edib.

Polis İdarәsinin rәsmisi bombanın Taliban qruplaşması tәrәfindәn yol kәnarına yerlәşdirildiyini sözlәrinә әlavә edib.

Taliban tәrәfindәn verilәn açıqlamada isә mülki vәtәndaşların tәhlükәsizlik qüvvәlәri tәrәfindәn atılan raket mәrmisinin evlәrinә düşmәsi nәticәsindә hәlak olduqları iddia edilib.

Digәr tәrәfdәn Bәlx vilayәtindә hәyata keçirilәn bombalı hücum nәticәsindә bir imam hәlak olub.

Ölkәnin şimalındakı 209-cu komandanlığın mәtbuat katibi Mәhәmmәd Hanif Rezai verdiyi açıqlamada  Belxin Dereçi kәndindә yol kәnarına yerlәşdirilәn bombanın partlaması nәticәsindә bir nәfәrin hәlak olduğunu bildirib. Hücum zamanı iki nәfәrin dә xәsarәt aldığı qeyd olunub.

Rezai hücumun Taliban qruplaşması tәrәfindәn hәyata keçirildiyini vurğulayıb.

Taliban qruplaşması isә hadisә  ilә bağlı açıqlama vermәyib.Әlaqәli Xәbәrlәr