Yәmәndә partlayış, dörd әsgәr hәlak olub

Yəmənin Hadramevt şәhәrindә bombanın zәrәrsizlәşdirildiyi zaman baş verәn partlayış nәticәsindә biri sәudiyyәli hәrbçi olmaqla dörd әsgәr hәlak olub, altı әsgәr dә müxtәlif dәrәcәli xәsarәtlәr alıb.

1272973
Yәmәndә partlayış, dörd әsgәr hәlak olub

 

Yəmənin Hadramevt şәhәrindә bombanın zәrәrsizlәşdirildiyi zaman baş verәn partlayış nәticәsindә biri sәudiyyәli hәrbçi olmaqla dörd әsgәr hәlak olub, altı әsgәr dә müxtәlif dәrәcәli xәsarәtlәr alıb.

Yerli hakimiyyәt orqanlarının verdiyi yazılı açıqlamaya әsasәn, hadisә Hadramevt şәhәrinin  Şibam rayonunun  Vadi ibn Əli bölgəsində  baş verib.

Partlayış nәticәsindә hәlak olan әsgәrlәrdәn ikisinin Yәmәn vәtәndaşı olduğu bildirilib.Әlaqәli Xәbәrlәr