Myanmada torpaq sürüşmәsi nәticәsindә hәlak olanların sayı 69 nәfәrә çatıb

Bu barәdә Şinxua  xәbәr agentliyi mәlumat yayıb.

1253831
Myanmada torpaq sürüşmәsi nәticәsindә hәlak olanların sayı 69 nәfәrә çatıb

 

 

Myanmanın cәnub-şәrqindәki Mom әyalәtindә leysan yağışların sәbәb olduğu torpaq sürüşmәsi nәticәsindә hәlak olanların sayı 69 nәfәrә çatıb.

Bu barәdә Şinxua  xәbәr agentliyi mәlumat yayıb. Mәlumata әsasәn, tәbii fәlakәt nәticәsindә torpaq altında qalanların tapılması istiqamәtindә axtarış-xilasetmә әmәliyyatları aparılır.

Cümә günündәn etibarәn 42 nәfәrin yaralı olaraq xilas edildiyi bildirilir. Yaralıların Thatondakı xәstәxanalara yerlәşdirildiyi qeyd olunub.

Myanmanın cәnubundakı Benqal körfәzindә yağan aramsız yağışların sәbәb olduğu daşqınlar nәticәsindә Mom vә Kayin әyalәtlәrindәn 12 min adam avakuasiya edilib.

Qeyd edәk ki, tәbii fәlakәt sәbәbindәn 89 min adam müvәqqәti düşәrgәlәrә sığınıb.Әlaqәli Xәbәrlәr