Hindistanda daşqınlar 33 nәfәrin hәyatına son qoyub

Bu darәdә ANI xәbәr agentliyi mәlumat yayıb.

1249857
Hindistanda daşqınlar 33 nәfәrin hәyatına son qoyub

 

Hindistanın Maharaştra әyalәtindә leysan yağışların sәbәb olduğu daşqınlar nәticәsindә 33 nәfәr hәlak olub.

Bu darәdә ANI xәbәr agentliyi mәlumat yayıb. Mәlumata әsasәn, aramsız yağışların sәbәb olduğu daşqınlar nәticәsindә Punedә 4, Satarada 7, Sanqlidә 2, Kolhapurda 2 vә Solapurda da 1 nәfәr hәlak olub.

Tәbii fәlakәt nәticәsindә 30 minәdәk ailәnin bölgәdәn evakuasiya edildiyi bildirilib.

Digәr tәrәfdәn Sanqli, Satara vә Kolhapur bölgәlәrindәki mәktәblәr bağlanıb.

Bölgәdә axtarış-xilasetmә әmәliyyatlarının davam etdirildiyi bildirilib.  Әlaqәli Xәbәrlәr