Avropa İttifaqından ABŞ-a sәrt cavab

Avropa İttifaqı Amerika Birləşmiş Ştatlarının   Avropa ölkələrindən idxal edilən avtomobillərə əlavə gömrük vergisi tətbiq edәcәyi tәqdirdә bu ölkәyә qarşı  35 milyard avro mәblәğindә cavab tədbirlər görüləcəyini bildirib.

1241270
Avropa İttifaqından ABŞ-a sәrt cavab

 

Avropa İttifaqı Amerika Birləşmiş Ştatlarının   Avropa ölkələrindən idxal edilən avtomobillərə əlavə gömrük vergisi tətbiq edәcәyi tәqdirdә bu ölkәyә qarşı  35 milyard avro mәblәğindә cavab tədbirlər görüləcəyini bildirib.

Avropa İttifaqı Komissiyasının ticarәt mәsәlәlәri üzrә rәsmisi Sesiliya Malmström  Avropa Parlamentinin Beynәlxalq Ticarәt Komitәsinin iclasında әhәmiyyәtli bәyanatlar verib.

Tәk tәrәfli ticarәt siyasәtindәn imtina edilmәsinin vacibliyini vurğulayan Sesiliya Malmström Avropa İttifaqının açıq, әhatәli vә şәffaf dәyәrlәrә әsaslanan ticarәtin tәrәfdarı olduğunu bildirib.

ABŞ-ın Avropadan idxal edilən avtomobillərə əlavə gömrük vergisi tətbiq edәcәyi tәqdirdә  Aİ-nin buna qarşı cavab addımlar atacağını bildirәn  Malmström  bu mәsәlәdә  kvota və ya ixracla bağlı  məhdudiyyətləri qəbul etməyəcəklərini vurğulayıb.

Sesiliya Malmström  Amerika Birləşmiş Ştatlarının  Avropa ölkələrindən idxal edilən avtomobillərə əlavə gömrük vergisi  tətbiq edәcәyi tәqdirdә  Aİ-nin dә  bu ölkәyә  qarşı  35 milyard avro mәblәğindә cavab tədbirlər görәcәyini bildirib.Әlaqәli Xәbәrlәr