ABŞ seçkilәrdә әldә etdiyi qәlәbә ilә әlaqәdar Stevo Pendarovskini tәbrik edib

Amerika Birlәşmiş Ştatları Şimali Makedoniyada keçirilәn prezident seçkilәrindә qәlәbә qazanan  Stevo Pendarovskini tәbrik edib.

1197211
ABŞ seçkilәrdә әldә etdiyi qәlәbә ilә әlaqәdar Stevo Pendarovskini tәbrik edib

 

Amerika Birlәşmiş Ştatları Şimali Makedoniyada keçirilәn prezident seçkilәrindә qәlәbә qazanan  Stevo Pendarovskini tәbrik edib.

Amerika Birlәşmiş Ştatları Dövlәt Departamentinin mәtbuat katibi Morqan Ortaqus Şimali Makedoniyada keçirilәn prezident seçkilәri ilә bağlı açıqlama verib.

Ortaqus açıqlamasında bu ifadәlәrә yer verib: ‘‘Amerika Birlәşmiş Ştatları  Stevo Pendarovskini Şimali Makedoniyada keçirilәn prezident seçkilәrindә qәlәbә qazanması münasibәtilә tәbrik edir’’.

Şimali Makedoniyada keçirilәn prezident seçkilәrindә sәs verәn vәtәndaşlara tәşәkkür edәn Ortaqus seçkilәrin sülh mühitindә keçdiyini vә vәtәndaşların iradәsini tәmsil etdiyini deyib.

Morqan Ortaqus Amerika Birlәşmiş Ştatlarının Şimali Makedoniyanın güclü  tәrәfdaşı olduğunu deyib.

‘‘Şimali Makedoniya NATO-nun 30-cu üzvü olmağa vә Avropa İttifaqına üzv olmağa hazırlanarkәn prezident Penderovski,  hökumәt vә bütün siyasi partiyalar  ilә birlikdә işlәmәyi sәbirsizliklә gözlәyirik’’,-deyә Amerika Birlәşmiş Ştatları Dövlәt Departamentinin mәtbuat katibi Morqan Ortaqus vurğulayıb.Әlaqәli Xәbәrlәr