Filippindә qarşıdurma, 9 terrorçu zәrәrsizlәşdirilib

Yerli media orqanlarının yaydığı mәlumata әsasәn, Sulu şәhәrinin iki bölgәsindә әsgәrlәr ilә Әbu Seyyaf terrorçuları arasında qarşıdurma yaşanıb. Qarşıdurma nәticәsindә 9 terrorçunun zәrәrsizlәşdirildiyi bildirilib.

1181947
Filippindә qarşıdurma, 9 terrorçu zәrәrsizlәşdirilib

 

Filippinin şәrqindә ordu Әbu Seyyaf tәşkilatına üzv 9 terrorçunu zәrәrsizlәşdirib.

Yerli media orqanlarının yaydığı mәlumata әsasәn, Sulu şәhәrinin iki bölgәsindә әsgәrlәr ilә Әbu Seyyaf terrorçuları arasında qarşıdurma yaşanıb. Qarşıdurma nәticәsindә 9 terrorçunun zәrәrsizlәşdirildiyi bildirilib.

Qarşıdurma zamanı hәmçinin 19 terrorçunun da yaralı olaraq әlә keçirildiyi  vurğulanıb.

Qeyd edәk ki, bölgәdә Әbu Seyyaf terrorçuları ilә ordu qüvvәlәri arasında aprelin 5-dә baş verәn qarşıdurma nәticәsindә 3 әsgәr hәlak olmuşdu, 4 terrorçu öldürülmüşdü.

Malayziya vә Filippin arasındakı adalarda 1991-ci ildәn etibarәn öz mövcudluğunu davam etdirәn Әbu Seyyaf tәşkilatı vaxtaşırı hücumlar törәdir.

Mәlumata әsasәn, tәşkilatın niyyәti  Filippinin cәnubunda  Mindanao vә Suda dövlәtlәrini qurmaqdır. Tәşkilat bu sәbәblә tez-tez zorakılıq hadisәlәri törәdir.Әlaqәli Xәbәrlәr