Donald Tramp: ‘‘Rusiya Venesueladan çıxmalıdır’’

Donald Tramp Venesuela mәsәlәsindәki bütün variantların masada olduğunu deyib.

1172045
Donald Tramp: ‘‘Rusiya Venesueladan çıxmalıdır’’

 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti  Donald Tramp bildirib ki, Rusiya Venesueladan çıxmalıdır.

Donald Tramp Venesuela mәsәlәsindәki bütün variantların masada olduğunu deyib.

ABŞ prezidenti Donald Tramp yanvar ayında özünü Venesuelanın müvәqqәti prezidenti elan edәn Xuan Quaidonun xanımı Fabiana Rosales de Quaidonu qәbul edib. Görüşdәn sonra mәtbuat nümayәndәlәrinә bәyanat verәn Donald Tramp bildirib ki,  sununadәk Xuan Quaidonun yanında olacaqlar. ABŞ Xuan Quaidonu vә Venesuela xalqını yüz faiz dәstәklәyir. Venesuelada belә hadisәlәr heç yaşanmamalıydı.

Venesuelanın çox sayda tәbii resurslara sahib olduğunu deyәn Donald Tramp ölkәdәki mövcud problemlәrin mәnbәyinin Nikola Maduro rәhbәrliyi olduğunu bildirib.

Rusiyanın Venesueladakı mövcudluğuna topxunan Donald Tramp deyib: ‘‘Rusiya Venesueladan çıxmalıdır’’.

Maduro rәhbәrliyinin artıq gücünün olmadığını  dilә gәtirәn Donald Tramp qeyd edib ki, әllәrindә ordudan başqa bir ünsür yoxdur. İnsanlar aclıqla mübarizә aparsalar da Nikola Maduro rәhbәrliyi  humanitar yardımları qәbul etmir. Venesuela mәsәlәsindә bütün variantlar masadadır.

Quaidonun xanımı Rosales isә ölkәsindәki vәziyyәtin sәngimәsi üçün ABŞ-dan vә Trampdan kömәk istәdiklәrini vurğulayıb. Rosales hәmçinin bugünәdәk etdiklәri yardımlara  görә dә Donald Trampa tәşәkkür edib.

Venesuela mәtbuat orqanlarının yaydığı mәlumatda qeyd olunub ki, martın 24-dә Rusiyanın Müdafiә Nazirliyinә mәxsus hәrbi tәyyarә Karakasın şimalındakı Beynәlxalq Simon Bolivar  hava limanına enib. Mәlumatda tәyyarәnin 100 rus  әsgәr ilә 35 ton tibbi lәvazimat gәtirdiyi irәli sürülmüşdü.

Rusiya Xarici İşlәr Nazirliyinin mәtbuat katibi Mariya Zaxarova Venesuelaya gedәn rusiyalı hәrbçilәrin iki ölkә arasında hәrbi-texniki әmәkdaşlığa dair müqavilә ilә bağlı ölkәdә olduqlarını bildirmişdi.

 Әlaqәli Xәbәrlәr