Fransanın Müdafiә naziri ABŞ-ı tәnqid etdi

Fransanın Müdafiә naziri Florans Parli ABŞ rәhbәrliyinin NATO müttәfiqlәrinә silah sistemlәri mәsәlәsindә tәzyiq etmәsini tәnqid edib.

1166036
Fransanın Müdafiә naziri ABŞ-ı tәnqid etdi

 

Fransanın Müdafiә naziri Florans Parli ABŞ rәhbәrliyinin NATO müttәfiqlәrinә silah sistemlәri mәsәlәsindә tәzyiq etmәsini tәnqid edib.

Florans Parli Amerika Birlәşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqtona etdiyi sәfәr çәrçivәsindә açıqlama verib.

Fransanın Müdafiә naziri qeyd edib ki, ittifaq şәrtsiz olmalıdır, yoxsa ittifaq ola bilmәz.

Parli hәmçinin vurğulayıb ki, NATO-nun hәmrәyliyi 5 әsas müddәaya әsaslanır, F-35 müddәasına deyil.

Nazir Parli ABŞ-ın hәrbi әmәliyyat vә ticarәt razılaşmalarından da  çıxdığını xatırladıb.Әlaqәli Xәbәrlәr