Cozef Danford ilә Valeri Qerasimov Avstriyada görüşüblәr

Bu barәdә Amerika Birlәşmiş Ştatları Silahlı Qüvvәlәrinin Baş Qәrargahının mәtbuat katibi polkovnik Patrik Rayder (Patrick Ryder) mәlumat verib.

1157404
Cozef Danford ilә Valeri Qerasimov Avstriyada görüşüblәr

 

Amerika Birlәşmiş Ştatları vә Rusiya Silahlı Qüvvәlәrinin Baş Qәrargah rәislәri görüşü olub.

Bu barәdә Amerika Birlәşmiş Ştatları Silahlı Qüvvәlәrinin Baş Qәrargahının mәtbuat katibi polkovnik Patrik Rayder (Patrick Ryder) mәlumat verib.

Patrik Rayder ABŞ-ın Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri general Cozef Danford ilә Rusiya Silahlı Qüvvәlәrinin Baş Qәrargahının rәisi Valeri Qerasimovun  Avstriyada görüşdüklәrini deyib.  

Mәlumata görә, generallar görüşün detallarını açıqlamamaq mәsәlәsindә  razılıq әldә ediblәr.

‘‘Tәrәflәr Suriyada koalisiya ilә Rusiya qüvvәlәrinin әmәliyyatlarının tәhlükәsiz şәkildә hәyata keçirilmәsini, Amerika ilә Rusiya arasındakı hәrbi  әlaqәlәri vә Avropadakı mövcud tәhlükәsizlik vәziyyәti әtrafında fikir mübadilәsi aparıblar’’,-deyә mәlumatda qeyd olunub.

Xatırladaq ki, ABŞ prezidenti Donald Tramp ABŞ-ın fevralın 2-dәn etibarәn Rusiya ilә 1987-ci ildә әldә olunan Orta Mәnzilli Nüvә Müqavilәsindәn çıxdığını açıqlamışdı.

Rusiya prezidenti Vladimir Putin isә ölkәsinin hәmin müqavilәdәn çıxdığına dair fәrmanı dünәn imzalamışdı.Әlaqәli Xәbәrlәr