Sergey Lavrov: ‘‘Venesuela problemi dialoq yolu ilә hәll olunmalıdır’’

Rusiyanın Xarici İşlәr naziri Sergey Lavrov  vә  Zambiyanın Xarici İşlәr naziri Coe Malanci (Joe Malanji) iki ölkә arasındakı diplomatik әlaqәrәrin qurulmasının 55-ci ildönümü münasibәtilә Moskvada görüşüblәr.

1149495
Sergey Lavrov: ‘‘Venesuela problemi dialoq yolu ilә hәll olunmalıdır’’

Rusiyanın Xarici İşlәr naziri Sergey Lavrov  vә  Zambiyanın Xarici İşlәr naziri Coe Malanji (Joe Malanji) iki ölkә arasındakı diplomatik әlaqәrәrin qurulmasının 55-ci ildönümü münasibәtilә Moskvada görüş keçiriblәr.

Görüşdәn sonra keçirilәn birgә mәtbuat konfransında nazirlәr jurnalistlәrin suallarını cavablandırıblar.

Jurnalistin Venesuela ilә bağlı sualını cavablandıran Sergey Lavrov deyib: ‘‘ Venesuela müxalifәti  ABŞ-ın hәrbi müdaxilә ilә bağlı hәdәlәrini  dәstәklәyir. Müstәqil ölkәnin  işlәrinә müdaxilә etmәk Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının qәtnamәlәrinә ziddir’’.

Sergey Lavrov Venesueladakı problemin dialoq yolu ilә hәll edilmәsinin vacibliyini vurğulayıb.

Zambiyanın Xarici İşlәr naziri Coe Malanji is öz növbәsindә keçirilәn görüşdә iki ölkә arasındakı iqtisadi әlaqәlәrin müzakirә olunduğunu bildirib.Әlaqәli Xәbәrlәr