Dmitri Peskov:‘‘Rusiya İqtisadiyyatı ABŞ-ın sanksiyalarına rәğmәn inkişaf edir’’

Kremlin mәtbuat katibi Dmitri Peskov Rusiya iqtisadiyyatının Amerika Birlәşmiş Ştatlarının sanksiyalarına baxmayaraq inkişaf etdiyini deyib.

1145385
Dmitri Peskov:‘‘Rusiya İqtisadiyyatı ABŞ-ın sanksiyalarına rәğmәn inkişaf edir’’

Kremlin mәtbuat katibi Dmitri Peskov Rusiya iqtisadiyyatının Amerika Birlәşmiş Ştatlarının sanksiyalarına baxmayaraq inkişaf etdiyini deyib.

Jurnalistlәrә açıqlama verәn Dmitri Peskov Amerika Birlәşmiş Ştatlarının Rusiyaya tәtbiq edәcәyi әlavә sanksiyaların ölkә iqtisadiyyatına mümkün tәsirlәrini qiymәtlәndirib.

‘‘Sanksiyaların әsas mәqsәdi Rusiya şirkәtlәrini ABŞ bazarından çıxarmaqdır. Belәliklә, Amerika mәhsullarına yer yaratmağa çalışırlar. Bu haqsız rәqabәtdir’’,deyә Dmitri Peskov qeyd edib.

Hökümәtin әlavә sanksiyalar ilә bağlı tәdbir gördüyünü ifadә edәn  Peskov deyib: ‘‘Rusiya iqtisadiyyatı ABŞ sanksiyalarına baxmayaraq inkişaf etmәyә davam edir’’.Әlaqәli Xәbәrlәr