Mayk Pompeo ‘‘Şimal Axım 2’’ tәbii qaz boru kәmәri layihәsi ilә bağlı bәyanat verdi

Amerika Birlәşmiş Ştatlarınin dövlәt katibi Mayk Pompeo (Mike Pompeo) Rusiyanın  tәbii qazını  Almaniyaya nәqlini nәzәrdә tutan ‘‘Şimal Axını 2’’ tәbii qaz boru kәmәri layihәsinin Avropanın enerji tәhlükәsizliyinә tәhdid olduğunu irәli sürüb.

1144076
Mayk Pompeo ‘‘Şimal Axım 2’’ tәbii qaz boru kәmәri layihәsi  ilә bağlı bәyanat verdi
Pompeo-Czaputowicz.jpg

Amerika Birlәşmiş Ştatlarınin dövlәt katibi Mayk Pompeo (Mike Pompeo) Rusiyanın  tәbii qazını  Almaniyaya nәqlini nәzәrdә tutan ‘‘Şimal Axını 2’’ tәbii qaz boru kәmәri layihәsinin Avropanın enerji tәhlükәsizliyinә tәhdid olduğunu irәli sürüb.

Polşada sәfәrdә olan Mayk Pompeo bu ölkәnin Xarici İşlәr naziri Jacek Czaputoviçlә (Jacek Czaputowicz ) birgә mәtbuat konfransı keçirib.

‘‘Vaşinqton rәhbәrliyi  ‘‘Şimal Axını 2’’ tәbii qaz boru kәmәri layihәsinә qarşıdır, çünki bu Rusiyanın tәbii qaz ixracındakı üstünlüyünü artırır vә digәr Avropa ölkәlәrini Rusiyadan asılı edir’’,-deyә  Amerika Birlәşmiş Ştatlarınin dövlәt katibi qeyd edib.

ABŞ və Polşa arasında enerji sahəsindəki əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayan Mayk  Pompeo  Polşanın NATO çərçivəsində öz öhdәliklәrini yerinə yetirməsini mәmnuniyyәtlә qarşıladıqlarını bildirib.

Çinin ‘‘Huawei’’  şirkәti ilә bağlı da bәyanat verәn Mayk Pompeo  suveren bir ölkə olan Polşanın bu növ texnologiyaları istifadə etməsinin öz qərarı olduğunu ancaq Çin firmalarına üstünlük verilməsinin risk olduğunu  irәli sürüb.

Jacek Czaputoviç isə öz növbәsindә   ‘‘Şimali Axını 2’’ tәbii qaz boru kәmәri layihəsi ilə bağlı amerikalı  həmkarı ilə həmfikir olduğunu bildirib vә sözügedən layihənin Avropanın enerji təhlükəsizliyinə fayda gәtirmәyәcәyini iddia edib.

Görüşdə Polşada olan ABŞ әsgәrlәrinin sayının  artırılması məsələsinin də müzakirə olunduğunu vurğulayan Czaputoviç  Rusiyanın xüsusilə də Ukraynaya qarşı atdığı aqressiv addımların Polşa və ABŞ tərəfindən qəbuledilməz olaraq qiymətləndirildiyini bildirib.
 Әlaqәli Xәbәrlәr