Taliban qruplaşması polis mәntәqәsinә hücum etdi, ölәn var

Bu barәdә Farah vilayәtinin rәsmisi mәlumat verib.

1124646
Taliban qruplaşması polis mәntәqәsinә hücum etdi, ölәn var

Әfqanıstanın Farah vilayәtinin mәrkәzi bölgәsindәki polis mәntәqәsinә tәşkil edilәn hücum  nәticәsindә dörd polis әmәkdaşı hәlak olub.

Bu barәdә Farah vilayәtinin rәsmisi mәlumat verib. Mәlumata әsasәn, hücum Taliban qruplaşması tәrәfindәn törәdilib.

Qeyd edәk ki, Taliban qruplaşmasının üzvlәri hücumdan sonra polis mәntәqәsindәki silah-sursatı әlә keçirәrәk qaçıblar.Әlaqәli Xәbәrlәr