Bolton  ABŞ-ın Suriyadan çıxma qǝrarı ilǝ bağlı yeni açıqlama verib

Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli tǝhlükǝsizlik mǝsǝlǝlǝri üzrǝ müşaviri Con Bolton Türkiyǝ ilǝ hǝrbi sǝviyyǝdǝ aparılan danışıqların gǝlǝn hǝftǝ dǝ davam edǝcǝyini açıqlayıb.

1124135
Bolton  ABŞ-ın Suriyadan çıxma qǝrarı ilǝ bağlı yeni açıqlama verib

 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli tǝhlükǝsizlik mǝsǝlǝlǝri üzrǝ müşaviri Con Bolton Türkiyǝ ilǝ hǝrbi sǝviyyǝdǝ aparılan danışıqların gǝlǝn hǝftǝ dǝ davam edǝcǝyini açıqlayıb.

Türkiyǝdǝ keçirilǝn görüşlǝrdǝ ABŞ ǝsgǝrlǝrinin Suriyadan çıxma prosesinin müzakirǝ olunduğunu deyǝn Bolton  ABŞ-ın Suriyadan çıxma qǝrarı ilǝ bağlı yeni açıqlama verib.

Hǝrbi sǝviyyǝdǝki danışıqların gǝlǝn hǝftǝ dǝ davam edǝcǝyini deyǝn Con Bolton bildirib ki, Türkiyǝ ilǝ keçirilǝcǝk  görüşlǝrin hǝr iki tǝrǝf üçün dǝ qǝbul edilǝ bilǝcǝk nǝticǝlǝr verǝcǝyinǝ  ümidvarıq.

Qeyd edǝk ki, Con Bolton yanvarın 7-dǝ Türkiyǝyǝ sǝfǝr edǝrǝk Prezident Aparatının mǝtbuat katibi İbrahim Kalınla bir araya gǝlmişdi. Görüşdǝ Suriyadakı son vǝziyyǝt müzakirǝ olunmuşdu.Әlaqәli Xәbәrlәr