Beynәlxalq Miqrasiya Tәşkilatı miqrantlarla bağlı hesabat yayımladı

Keçәn il Meksikadan Amerika Birlәşmiş Ştatlarına qeyri-qanuni yollarla keçmәyә çalışan 376 miqrant hәlak olub.

1118225
Beynәlxalq Miqrasiya Tәşkilatı miqrantlarla bağlı hesabat yayımladı

Keçәn il Meksikadan Amerika Birlәşmiş Ştatlarına qeyri-qanuni yollarla keçmәyә çalışan 376 miqrant hәlak olub.

Bu barәdә Beynәlxalq Miqrasiya Tәşkilatı mәlumat verib.

Beynәlxalq Miqrasiya Tәşkilatı Meksikadan Amerika Birlәşmiş Ştatlarına qeyri-qanuni yollarla keçmәyә çalışan miqrantlar ilә bağlı hesabat hazırlayıb.

Hesabatda keçәn il sәrhәdi qeyri-qanuni yollarla keçәn vә ya keçdikdәn sonra hәlak olan miqrant sayının 376 olduğu bildirilib.

Miqrantlardan 138-nin yaşının vә cinsinin müәyyәn edilmәdiyi, digәr 214 nәfәrin kişi, 20-nin qadın vә 4-nün dә uşaq olduğu qeyd olunub.

Hesabata әsasәn, 2018-ci ildә Amerika Birlәşmiş Ştatlarına qeyri-qanuni yollarla köç edәnlәrin 512-i hәlak olub.Әlaqәli Xәbәrlәr