Taliban 40 tәhlükәsizlik xidmәti әmәkdaşını qәtlә yetirib

Farah vilayәtinin rәsmisi Hair Mәhәmmәd Nurzey qәsәbәdәki hәrbi bazaya dünәn hücum tәşkil edәn silahlıların bazadakı silah-sursatı әlә keçirdiyini vurğulayıb.

1088755
Taliban 40 tәhlükәsizlik xidmәti әmәkdaşını qәtlә yetirib

Taliban silahlılarının Әfqanıstanın  qәrbindәki Farah vilayәtinin Bala Buluk qәsәbәsindәki hәrbi bazaya tәşkil etdiyi hücum nәticәsindә 40 tәhlükәsizlik xidmәti әmәkdaşı hәlak olub.

Farah vilayәtinin rәsmisi Hair Mәhәmmәd Nurzey qәsәbәdәki hәrbi bazaya dünәn hücum tәşkil edәn silahlıların bazadakı silah-sursatı әlә keçirdiyini vurğulayıb.

Hair Mәhәmmәd Nurzey hәmçinin hәrbi bazanın tәşkilatın nәzarәtinә keçdiyini qeyd edib.

Farah vilayәtinin rәsmisi hücumdan sonra baş verәn qarşıdurmada çox sayda Taliban üzvünün dә öldürüldüyünü bildirib.

Talibandan verilәn açıqlamada isә hücumun tәşkilat ilә әlaqәdә olan altı әsgәrin kömәyi ilә hәyata keçirildiyi iddia olunub.Әlaqәli Xәbәrlәr