Nikaraquada daşqınlar 17 nәfәrin hәyatına son qoyub

Nikaraquada leysan yağışlarının sәbәb olduğu daşqınlar nәticәsindә hәlak olanların sayı 17 nәfәrә çatıb.

1074994
Nikaraquada daşqınlar 17 nәfәrin hәyatına son qoyub

Nikaraquada leysan yağışlarının sәbәb olduğu daşqınlar nәticәsindә hәlak olanların sayı 17 nәfәrә çatıb.

Yerli media orqanlarının yaydığı mәlumata әsasәn, bir aydır davam edәn leysan yağışları nәticәsindә 150 mindәn çox ailә evlәrini tәrk etmәk mәcburiyyәtindә qalıb.

Nikaraqua hökumәti keçәn hәftә Sakit okean sahillәrindә yerlәşәn 6 bölgәdә qırmızı hәyәcan siqnalı elan edib.

Meteoroloqlar leysan yağışlarının davam edәcәyi ilә bağlı xәbәrdarlıq edir.



Әlaqәli Xәbәrlәr