‘‘Washington Post’’ qәzeti Camal Kaşıkçının son mәqalәsini dәrc etdi

Sәudiyyәli jurnalist Camal Kaşıkçının Amerikanın ‘‘Washington Post’’ qәzeti üçün qәlәmә aldığı ‘‘Әrәb dünyasının söz azadlığına böyük ehtiyacı var’’ adlı mәqalәsi dәrc olunub.

1071348
‘‘Washington Post’’ qәzeti Camal Kaşıkçının son mәqalәsini dәrc etdi

Sәudiyyәli jurnalist Camal Kaşıkçının Amerikanın ‘‘Washington Post’’ qәzeti üçün qәlәmә aldığı ‘‘Әrәb dünyasının söz azadlığına böyük ehtiyacı var’’ adlı mәqalәsi dәrc olunub.

Camal Kaşıkçı mәqalәsindә әrәb dünyasında xalqa lazımı qәdәr mәlumat verilmәdiyini vә ya yanlış mәlumatlandırıldığını vurğulayaraq insanların bölgәyә  vә gündәlik hәyatlarına tәsir göstәrәn  mәsәlәlәrә toxunmadığını, xalq arasında fikirlәrini ifadә edә bilmәdiklәrini vә bunun dәyişmәyәcәyini bildirib.

Әrәb dünyasında 2011-ci ildә başlayan ‘‘Әrәb Baharı’’na  ümidlә baxıldığını dilә gәtirәn Kaşıkçı: ‘‘ Bu proses jurnalistlәri, akademiklәri vә  ictimaiyyәti çox hәyәcanlandırırdı. Hökumәtlәrin hegemoniyasından azad olmağı gözlәyirdilәr. Bu gözlәntilәr özünü doğrultmadı’’ deyә qeyd edib.

Camal Kaşıkçı mәqalәsindә sәudiyyәli jurnalist  Saleh әl-Şehiyә Sәudiyyә Әrәbistanı ilә bağlı yazdığı mәqalәlәri sәbәbindәn 5 il hәbs cәzası verildiyini xatırladıb.

Camal Kaşıkçı  Misir hökumәtinin  әlә keçirdiyi  ‘‘Al-Masri Al Youm’’ qәzetinin әmәkdaşlarının da buna reaksiya vermәdiyini dә qeyd edib.

Camal Kaşıkçı  әrəb dünyasının hakimiyyət uğrunda  rəqabət edən daxili qüvvələr yolu ilə formalaşan dəmir pərdə ilə qarşı-qarşıya olduğunu ifadә edib.

Camal Kaşıkçı bildirib ki, әrəblərin səslərini eşitdirmək üçün bir platformaya ehtiyacı var.

Xatırladaq ki, ABŞ-ın 'Washington Post' qəzetinin əməkdaşı  Camal Kaşıkçıdan  Səudiyyə Ərəbistanının İstanbul Baş Konsulluğuna girdiyi 2 oktyabrdan etibarən xəbər yoxdur.Әlaqәli Xәbәrlәr