Federika Moqerini Suriyadakı son vәziyyәti qiymәtlәndirib

Avropa İttifaqının xarici işlәr vә tәhlükәsizlik siyasәti üzrә ali nümayәndәsi Federika Moqerini (Federica Mogherini) Bәşәr Әsәd rejiminin işğalındakı Şәrqi Qutada elan edilәn atәşkәsin  5 saatlıq müddәtinin az olduğunu deyib.

929103
Federika Moqerini Suriyadakı son vәziyyәti qiymәtlәndirib

Avropa İttifaqının xarici işlәr vә tәhlükәsizlik siyasәti üzrә ali nümayәndәsi Federika Moqerini (Federica Mogherini) Bәşәr Әsәd rejiminin işğalındakı Şәrqi Qutada elan edilәn atәşkәsin  5 saatlıq müddәtinin az olduğunu deyib.

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasında Suriyadakı son vәziyyәti qiymәtlәndirәn Federika Moqerini rejimin  Şәrqi Qutadakı yaşayış mәntәqәlәrini vә xәstәxanaları  süurlu şәkildә bombaladığını bildirib.

Ədalətli vә davamlı sülhün tәmәlinin Cәnәvrә danışıqlarında qoyulduğunu  vurğulayan Moqerini Suriyada tәtbiq edilәn 5 saatlıq atәşkәsin әhәmiyyәtli, ancaq  müddәtinin az olduğunu deyib.

Moqerini  Şәrqi Qutada  minlәrlә insanın bölgәdәn çıxarılmağı gözlәdiyini vurğulayıb.

Federika Moqerini hәmçinin  gәlәn ay Belçikanın paytaxtı Brüsseldә  Suriyanın gәlәcәyini müzakirә etmәk üçün konfrans keçirilәcәyini deyib.Әlaqәli Xәbәrlәr