Әbdülfәttah әs-Sisi vә Mәhәmmәd bin Salman arasında telefon әlaqәsi olub

Bu barәdә Misir Prezident Aparatından verilәn mәlumatda bildirilib.

878360
Әbdülfәttah әs-Sisi vә Mәhәmmәd bin Salman arasında telefon әlaqәsi olub

Misir prezidenti Әbdülfәttah әs-Sisi vә Sәudiyyә Әrәbistanının vәliәhd şahzadәsi Mәhәmmәd bin Salman arasında telefon danışığı olub.

Bu barәdә Misir Prezident Aparatından verilәn mәlumatda bildirilib. 

Mәlumata görә, görüşdә ikitәrәfli münasibәtlәr vә regional mövzular gündәmә gәlib.Әlaqәli Xәbәrlәr